Piotr Woźny - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji

Piotr Woźny

Podsekretarz stanu

tel.: 22 245 54 31

Radca prawny, ukończył Wydział Prawa UAM w Poznaniu (1995), aplikację sądową (1998) i aplikację radcowską (2001).

W latach 2000 – 2001 wiceminister w Ministerstwie Łączności w rządzie prof. Jerzego Buzka. Po zakończeniu pracy w administracji państwowej zaangażowany do 20 listopada 2015 r. w rozwój i zarządzanie praktyką prawniczą prowadzoną pod firmą GWW Woźny i Partnerzy Radcowie Prawni i Doradcy Podatkowi Spółka Partnerska.

W praktyce zawodowej koncentrował się na działaniach związanych z kształtowaniem regulacji prawnych i sposobie funkcjonowania sektorów regulowanych w Polsce. Brał udział w inicjatywach mających na celu stworzenie skutecznej konkurencji na rynkach telekomunikacyjnych. W 2001 r. zaangażowany w stworzenie kwartalnika „Prawo i Ekonomia w Telekomunikacji”. Do 2005 r. pełnił funkcję redaktora programowego tego kwartalnika. Jego praktyka prawnicza notowana była m.in. w rankingach największych firm prawniczych w kraju, jak i na forum międzynarodowym (Chambers Europe, Legal 500 EMEA).

Wyróżniony prestiżowymi tytułami m.in.: „Zasłużony dla KIGEiT w ostatnim 15-leciu” Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji w 2008 roku (za wkład w proces legislacyjny tworzący podstawy konkurencyjnego rynku telekomunikacyjnego w Polsce), „Mecenasa Edukacji Prawniczej” Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa ELSA Poland (za wkład na rzecz rozwoju edukacji prawniczej w Polsce, w szczególności za pomysł i efektywną realizację konkursu ITele©t (ogólnopolski konkurs z zakresu prawa telekomunikacyjnego, prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii).

 

Powiązane aktualności